top of page
virabhadrasana2 filter.jpeg

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Alle aanmeldingen vinden plaatst door het invullen van het inschrijfformulier. 

Lesgeld en betalingen: 

Proefles bedraagt € 8,-. Bij het afsluiten van een maandabonnement is een proefles gratis. Proefles dient vooraf betaald te worden. Bij het aangaan van een maandabonnement krijg je de 1e volledige maand € 8 euro korting.

Is je inschrijfdatum na de 1e maand? Dan betaal je alleen voor de resterende lessen. Voorbeeld: De maand heeft 5 donderdagen. Je komt de 2e donderdag op proefles, dan betaal je alleen voor de laatste 3 lessen. Deze dient betaald te worden voor of op de 1e dag dat je inschrijving in gaat. 


Het maandelijks lesgeld is een vast bedrag per maand. Deze dient betaald te worden voor of op de 1e dag van de nieuwe maand. Wanneer niet aan de betalingsplicht wordt voldaan, behoudt Yoga met Nicole het recht cursist toegang tot de yogalessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De gemiste yogales kan in deze situatie niet worden ingehaald.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement loopt door tot het einde van de maand waarin je opzegt.

Het lesgeld is berekend over het aantal lesweken per jaar. De vakanties en nationale feestdagen zijn hier al afgehaald. Je betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag, ook als er een vakantie valt in die maand.

 

Het is ook mogelijk om les te volgens met een strippenkaart. De strippenkaart is voorzien van 5 stempelvakjes en een afgiftedatum. Neem de kaart mee naar de les. Docent kan dan de kaart afstempelen. De strippenkaart is 6 maanden geldig na afgifte. Strippenkaart dient vooraf volledig betaald te worden. Bij deze vorm heb je geen vaste plek in de les. Neem vooraf contact op met de docent. De docent kan je informeren of er ruimte is om mee te doen met de les. Zodra je een bevestiging hebt ontvangen, is er een plek gereserveerd voor je in de les en wordt er van je verwacht dat je deelneemt aan de les. Zie bij "Afmelden en inhalen" de voorwaarden om af te melden.

Afmelden en inhalen 
Mocht je een keer niet kunnen, geef dit tijdig door via nicole@yogametnicole.nl of telefonisch: 06-43802843. Het is niet mogelijk om lesgeld terug te krijgen indien je zelf afzegt. Wel biedt Yoga met Nicole de optie om binnen 3 maanden in overleg de gemiste les in te halen (de inhaalmogelijkheden zijn enigszins beperkt). Kom je - zonder bericht - niet opdagen bij jouw inhaalles, dan vervalt deze les en kan deze niet opnieuw worden ingehaald.

Volg je les op basis van strippenkaart en is jouw aanvraag bevestigd? Meld je dan uiterlijk 2 uur voor de start van de les af bij de docent. Bij geen bericht of een te late afmelding wordt er een les afgestreept van de stempelkaart. 

 

Aansprakelijkheid en blessures 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Deelname aan de les is op eigen risico. Volg de instructies van de docente nauwkeurig op en bewaak je grenzen. Indien nodig overleg met je arts vooraf of deelname aan yoga mogelijk is.   

Meld eventuele blessures of een zwangerschap voor de les bij de docente. 

Yoga met Nicole is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen een cursist in en rondom het pand aan de Rootakkers 2A te Helmond. 

Wijzigingen 
Yoga met Nicole behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, - tijden en - data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  
Yoga met Nicole behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. 

Bescherming 
Persoonsgegevens zijn uitsluitend voor gebruik van Yoga met Nicole en worden niet aan derden doorgegeven.

 

bottom of page